Przejdź do treści

Plikownia 2011/2012

Edycja 3 bis

Materiał na trzecie bis spotkanie 29 III 2012

Materiały na pracownię: Scilab - część 2 [pdf]

Materiał na drugie bis spotkanie 22 III 2012

Wpisać w konsoli:

 • sudo su [hasło: guest]
 • apt-get update
 • apt-get install scilab

Materiały na pracownię: Scilab - część 1 [pdf]

Materiały z ćwiczeń: zadania do zrobienia [pdf]

Materiał na pierwsze primo spotkanie 15 III 2012

 

Edycja 3

To jest miejsce, w którym znajdziesz wszystkie zadania: z ćwiczeń i domowe, a także z pracowni. W szczególności znajdziesz tu wszystkie zadania, za które można zdobywać punkty.

Zaczniemy zatem od przypomnienia zasad punktacji. Na podstawie tej punktacji uczestników tworzymy nastęþnie punktację szkół. W tej ostatniej największą wagę mają najbardziej aktywni uczestnicy z każdej szkoły - inaczej mówiąc, na dobre miejsce ma większe szanse szkoła, która ma dużo dobrych uczestników. Nawet jeśli nie zajmą oni pierwszych miejsc indywidualnie. Liczy się również średnia wszystkich uczestników z danej szkoły.

 

Zasady punktacji uczestników

 • 1 punkt za każdą obecność,
 • 1/2 punktu za nieobecność usprawiedliwioną,
 • 1 punkt za każde zadanie komputerowe prawidłowo rozwiązane i przesłane w terminie (uwaga - na niektóre pracownie są przewidziane dwa lub trzy zadania),
 • 1 punkt za każde zadanie z (*) prawidłowo rozwiązane i oddane na kartce, najpóźniej na przedostatnich zajęciach w semestrze,
 • 2 lub 3 punkty za każde zadanie z (**) prawidłowo rozwiązane i oddane na kartce. 3 punkty można otrzymać za zadania wymagające zapisu rozumowania, jeśli ten zapis jest prawidłowy i kompletny.
 • Punkty za zadania mogą zostać proporcjonalnie pomniejszone, jesli rozwiązanie nie jest całkowicie poprawne lub kompletne.

Kartki powinny mieć format papieru podaniowego i zawierać (oprócz rozwiązania): imię i nazwisko autora, datę, nr i datę zadania. Prosimy, by oddawać każde zadanie na osobnej kartce.

Mamy nadzieję, że będziemy mieli dużo sprawdzania! Powodzenia.

 

Materiał na szóste spotkanie 15 XII 2011

 

Materiał na piąte spotkanie 1 XII 2011

 

Materiał na czwarte spotkanie 17 XI 2011

 • Ćwiczenia (dla grupy 2 i 3): Cw_2.pdf (ten sam, co poniżej) oraz ewentualnie, dla bardzo ambitnych Cw_3.pdf

 

Materiał na trzecie spotkanie 3 XI 2011

 

Materiał na drugie spotkanie 20 X 2011

 

Materiał na pierwsze spotkanie 6 X 2011

 • Aby zainstalować ooffice-calca:

1. Uruchomić terminal, napisać su (podać haslo roota), albo sudo su (podać to samo haslo, co przy logowaniu).

2. Zainstalować calca i język polski poleceniami:

apt-get install openoffice.org-calc

apt-get install openoffice.org-l10n-pl

(zainstaluje się sporo zależności, ale trudno, chwilę to potrwa w każdym razie).

3. Można zobaczyć wszystkie paczki związane z openoffice.org i wybrać coś jeszcze, jeśli będzie potrzebne:

apt-cache search openoffice.org

Może ew. warto doinstalować help: apt-get install openoffice.org-help-pl

 
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawa

 

  

kapitał ludzki

  UE       

ICM