Przejdź do treści

Prowadzący VI edycję

 • dr hab. Przemysław Biecek - pracownik ICM i Wydziału MIM UW, statystyk, wielki popularyztor programu R, w wolnych chwilach pisze opowiadania dla dzieci... o statystyce. Spróbuje Was przekonać o tym, jak jest ona ciekawa i jak szybko i skutecznie można się jej nauczyć.
 • Stanisław Bieniecki - student II roku informatyki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, lubi wszystko, gdze są liczby! Weźmie jednak udział nie w programie o liczbach, a w uczeniu programowania.
 • dr Maria Gokieli - pracownik ICM UW, kierownik części merytorycznej projektu.
 • Bartłomiej Kielak - student IV roku matematyki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Miłośnik łamigłówek i zagadek logicznych, wolny czas zatraca na grach planszowych i fabularnych... choć także gra na fortepianie i uczy programowania w tej edycji.
 • mgr Michał Korch - absolwent kierunku matematyka i informatyka na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, teraz doktorant tamże, a wcześniej stypendysta Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Naukowo zajmuje sie teorią mnogości, konkretniej strukturą prostej rzeczywistej (kto uczestniczył w V edycji, ten wie, co to takiego). Poza tym chodzi po górach, podróżuje i gra na gitarze. W tej edycji - Wasz wykładowca.
 • mgr Dominika Pawlik - doktorantka Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Prowadziła już zajęcia na obozach Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, sprawdzała zadania na Olimpiadzie Matematycznej. Zajmuje sie geometryczną teorią grup, ale równie chętnie porozmawia o literaturze lub górskich wędrówkach.
 • Jakub Pawlikowski - student III roku matematyki i fizyki w ramach Międzywydziałowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych. Jego pasje, poza matematyką oczywiście, to chodzenie po górach i wyjazdy rowerowe. Poprowadzi zajęcia z części matematyczno - statystycznej.
 • Paweł Samoraj - student II roku informatyki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, zauroczony jednak przede wszystkim w matematyce. A także w pythonie, którego w tej edycji będzie Was uczył. 
 • Jakub Szmyt - student V roku matematyki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Dziedzinę, którą studiuje, nazywa jednak nauką humanistyczną! Lubi: momenty matematycznego "aha!", uporządkowaną argumentację i dobrze wydane książki. Będzie prowadził zajęcia z matematyki.
 • mgr Marcin Szpak - pracownik Laboratorium Analizy Wizualnej ICM UW, doświadczony programista, który poprowadzi zajęcia z pythona dla zaawansowanych. 
 • mgr Maciej Szpindler - pracownik ICM UW, zajmuje sie obsługą informatyczną prognozowania pogody i pisze doktorat z programowania równoległego. Nie zobaczycie go raczej na zajęciach, ale to on czuwa nad tym, czego będziecie się uczyć na zajęciach z programowania.
 • Bazyli Szymański - student IV roku Międzywydziałowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych, o kieunku głównym - matematyka. Kiedyś laureat Olimpiady... Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, a także delegat na jedną z sesji Parlamentu Europejskiego Młodzieży. Prowadzi zajęcia z matematyki i na pewno zachęci Was do studiów na kierunkach ścisłych.
 • mgr Sławomir Walkowiak - pracownik ICM UW i doktorant Instytutu Podstaw Informatyki PAN, informatyk, poprowadzi zajęcia z pythona dla początkujących programistów.
 
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawa

 

  

kapitał ludzki

  UE       

ICM