Przejdź do treści

Plikownia 2010/2011

Materiały ze spotkań - II semestr

Plikownia2010/2011

Data Ćwiczenia Pracownia
5 III Ćwiczenia 1+2 Pracownia 1
26 III Pracownia 2
2 IV Ćwiczenia 2+3 Pracownia 3
16 IV Pracownia 3


Zasady punktacji nie zmieniają się:

  • 1 punkt za każdą obecność,
  • 1 punkt za każde zadanie z (*) prawidłowo rozwiązane i oddane na kartce,
  • 2 lub 3 punkty za każde zadanie z (**) prawidłowo rozwiązane i oddane na kartce. 3 punkty można otrzymać za zadania wymagające zapisu rozumowania, jeśli ten zapis jest prawidłowy i kompletny.
  • (***) = (*)+(**), (****) = (**)+(**), itd.

Punkty za zadania mogą zostać proporcjonalnie pomniejszone, jesli rozwiązanie nie jest całkowicie poprawne lub kompletne. Kartki powinny mieć format papieru podaniowego i zawierać (oprócz rozwiązania): imię i nazwisko autora, datę, nr i datę zadania. Prosimy, by oddawać każde zadanie na osobnej kartce.

Mamy nadzieję, że będziemy mieli dużo sprawdzania! Powodzenia.

 

Materiały ze spotkań - I semestr

Data Ćwiczenia Ćwiczenia dodatkowe Pracownia
16 X Ćwiczenia 1 Ćwiczenia dodatkowe 1 Pracownia 1
6 XI Ćwiczenia 2 Ćwiczenia dodatkowe 2 Pracownia 2
20 XI 
6 XII
Ćwiczenia 3 i 4 
zadania z (**) - patrz Materiały dodatkowe poniżej
 
Data Materiały dodatkowe
20 XI 
6 XII
Pochodna - skrót wiadomości
20 XI 
6 XII
Pochodna arctg (**) Pochodna sin (**) 
tym razem są to zadania do przedstawienia ustnie na zajęciach w grudniowych - po wcześniejszym zrozumieniu! :)
18 XII Pokażę Ci... - rozwiązanie jednego z zadań gry terenowej
8 I Tłumaczenie ścieżki dźwiękowej filmu Mesh - a journey through discrete geometry

 

Komiksy matematyczne

Komandor Wydmuszka i Pimpek na tropach Analizy - © Łukasz Grochala
Komandor Wydmuszka i Pimpek na tropach Analizy - część I (całka)
Komandor Wydmuszka i Pimpek na tropach Analizy - część II (twierdzenie Darboux)
Komandor Wydmuszka i Pimpek na tropach Analizy - część III (definicja ciągłości)
Inne - © Łukasz Grochala
Refleksja na temat komunikacji matematyków
 
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawa

 

  

kapitał ludzki

  UE       

ICM