Przejdź do treści

VII edycja - Prowadzący

Wykłady VII edycji prowadzili

Mgr Michał Korch - doktorant Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, absolwent informatyki i matematyki, główny autor programu wykładów. Opowiadał Wam o nieskończoności, zbirach, teorii miary i o liczbach.

Mgr Łukasz Mazurek doktorant Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, absolwent informatyki i fizyki, stypendysta Google Europe w dziedzinie bezpieczeństwa. Onegdaj laureat wielu olimpiad: matematycznej, informatycznej i fizycznej. Autor programu zajęć z kryptografii. Opowiadał Wam o szyfrach i o programowaniu.

Dr Barbara Roszkowska-Lech - koordynator projektu "MiNI Akademia Matematyki" na Politechnice Warszawskiej oraz wielu innych projektów popularyzatorskich i dydaktycznych, m.in. Archipelagu Matematyki. Wykłada algebrę i teorię liczb studentom Politechniki Warszawskiej, zna tajniki Enigmy i jej rozszyfrowania.

Dr hab. Hung Son Nguyen - profesor Uniwersytetu Warszawskiego, logik, wykładowca na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, członek komitetu organizacyjnego OLimpiady Matematycznej. Ale także entuzjasta rozwiązywania zadań, cały czas w kontakcie, przez FB, z kilku tysięczną grupą młodzieży w Wietnamie, którą zaraził swoją pasją.

Prof. Przemysław Wojtaszczyk - długoletni pracownik Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, a obecnie ICM UW. Znakomity specjalista w dziedzinie teorii falek, ale także w wielu innych dziedzinach analizy matematycznej i numerycznej, ceniony wykładowca.

Dr Natalia Kizilova - pracownik ICM UW, zajmująca się modelowaniem matematycznym w medycynie. Poprowadziła wykład "Matematyka w przyrodzie".

 

Ćwiczenia VII edycji prowadzili

Marek Bardoński - student informatyki, stażysta NASA, który opowiedział Wam o tym, dlaczego warto się uczyć i jak dobrze jest studiować na Wydziale MIM UW. Pomagał Wam też uczyć się programowania.

Krystyna Gajczyk - studentka studiów magisterskich z matematyki, przewodnicząca Samorządu Studentów, muzyk i chórzystka, prowadząca grupę G1.

Bartłomiej Kielakmagistrant matematyki, prowadzący międzyszkolne Olimpijskie Koło Matematyczne w Warszawie i uczestniczący w pracach komisji Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów, prowadzący grupę L2.

Michał Lech - student Międzywydziałowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych, uczestnik prac komisji Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów. prowadzący grupę G4. 

Krzysztof Leszczyński - student matematyki i informatyki, miłośnik teatru i nauczania, organzator festiwali teatralnych, laureat Międzynarodowej Olimpiady Informatycznej, prowadzący grupę G2.

Łukasz Mazurek  doktorant Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, absolwent informatyki i fizyki, stypendysta Google Europe w dziedzinie bezpieczeństwa. Onegdaj laureat wielu olimpiad: matematycznej, informatycznej i fizycznej. Saksfonista. Autor programu zajęć z kryptografii i prowadzący grupę L3.

Igor Nowicki - student Wydziału Fizyki, programista w Instytucie Fizyki PAN, współpracownik Warszatów Wielodyscyplinarnych i Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Prowadzący grupę Lrez, która zgromadziła prawie wszystkich laureatów kursu.  

Michalina Pacholska - magistrantka matematyki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, z zamiłowaniem także do fizyki, stuentka także Ecole Polytchnique Federale de Lausanne w Szwajcarii, organizator letnich Warsztatów Wielodyscyplinarnych,  prowadząca grupę L1.

Jakub Pawlikowski - student Międzywydziałowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na kierunku matematyka i fizyka, wykładowca i organizator obozów letnich Klubu Astrnomicznego "Alkumantarat", prowadzący cieszącą się wielkim powodzeniem grupę L4.

Jakub Szmyt - absolwent matematyki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW i już nauczyciel. Prowadzący zajęcia z geometrii w grupie Lrez.

Hubert Tarasiuk - student ifnromatyki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, prowadzący wydziałowe koło naukowe "Grupa .NET". Prowadzący zajęcia informatyczne w grupie G4 i pomagający wielu innym grupom w pracy przy komputerach.

 
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawa

 

  

kapitał ludzki

  UE       

ICM