Przejdź do treści

Prowadzący VIII edycję

Wykłady VIII edycji prowadzili

Dr Barbara Roszkowska-Lech - koordynator projektu "MiNI Akademia Matematyki" na Politechnice Warszawskiej oraz wielu innych projektów popularyzatorskich i dydaktycznych, m.in. Archipelagu Matematyki. Wykłada algebrę i teorię liczb studentom Politechniki Warszawskiej, zna tajniki Enigmy i jej rozszyfrowania.

Mgr Łukasz Mazurek -  doktorant Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, absolwent informatyki i fizyki, stypendysta Google Europe w dziedzinie bezpieczeństwa. Onegdaj laureat wielu olimpiad: matematycznej, informatycznej i fizycznej. Autor programu zajęć z kryptografii. Opowiadał Wam o szyfrach i o programowaniu.

Mgr Michał Korch - doktorant Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, absolwent informatyki i matematyki, główny autor programu wykładów. Opowiadał gimnazjalistom o geometriach i fizyce, a licealistom o automatach i językach.

Współprowadzili także:

Dr Stanisław Bajtlik - astrofizyk, pracuje w Centrum Astronomicznym im. Kopernika PAN, w Warszawie. Zajmuje się popularyzacją nauki. Jest autorem kilkudziesięciu prac naukowych i kilkuset artykułów, programów radiowych i audycji telewizyjnych o charakterze popularnonaukowym oraz książki Kosmiczny alfabet.

Dr hab. Piotr Zalewski - fizyk z Narodowego Centrum Badan Jądrowych, zajmujący się doświadczalną fizyką cząstek elementarnych, pracujący także w Europejskim Centrum Badań Jądrowych CERN przy eksperymencie CMS. Redaktor Delty. Opowiadał Wam o wymiarach i szczególnej teorii względności.

Prof. Marek Kordos - znamienity popularyzator matematyki, wykładowca na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, autor wielu książek i niezliczonych artykułów popularyzujących matematykę. Od roku 1972 redaktor naczelny miesięcznika Delta

Prof. Wiera Oliferuk - fizyk, pracująca na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej oraz w Polskiej Akademii Nauk, opowiadała Wam o ogólnej teorii względności.

 

Ćwiczenia VIII edycji prowadzili

 

Agata Jenta - studentka budownictwa na Politechnice Warszawskiej, prowadząca grupę L6.

Klaudia Kiedrowska - studentka bioinformatyki, absolwentka anglistyki i filozofii, nauczycielka - i prowadząca grupę Grez.

Bartłomiej Kielak - absolwent matematyki, doktorant w Polskiej Akademii Nauk, prowadzący międzyszkolne Olimpijskie Koło Matematyczne w Warszawie i uczestniczący w pracach komisji Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów, współprowadzący grupę L4 i pomagający w kilku innych.

Michał Korch - nasz wykładowca (patrz wyżej), współprowadzący grupę L4.

Krzysztof Leszczyński - student matematyki i informatyki, miłośnik teatru i nauczania, organzator festiwali teatralnych, laureat Międzynarodowej Olimpiady Informatycznej, prowadzący grupę G1 i współprowadzący grupę L6.

Piotr Leszczyński - absolwent informatyki, pracownik firmy Google, prowadzący grupę L1.

Jarosław Łukow - informatyk, pracownik ICM UW, współprowadzący grupę L5 oraz kurs wakacyjny VIII bis.

Piotr Morawiecki - student IV roku fizyki, nauczyciel w Zespole Szkół Społecznych STO im. Pawła Jasienicy i polularyzotor nauki przy wielu różnych okazjach. Prowadzący grupy G2 i L3.

Robert Paciorek - fizyk i informatyk, pracownik ICM UW, prowadzący grupę L5 oraz cały kurs wakacyjny VIII bis, którego był także autorem.

Paweł Samoraj - student V roku informatyki, doświadczony juz przez dwie poprzednie edycje naszego projektu i prowadzący zawsze najliczniejsze grupy - tym razem L2. Dodatkowo prowadzący kurs wakacyjny VIII bis.

Hubert Tarasiuk - student infromatyki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, prowadzący wydziałowe koło naukowe "Grupa .NET". Współprowadzący grupę L4.

 

 
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawa

 

  

kapitał ludzki

  UE       

ICM