Przejdź do treści

IX edycja - prowadzący

Wykłady IX edycji prowadzili

Dr Michał Korch - pracownik Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, absolwent informatyki i matematyki, główny autor programu wykładów. Prowadził głóny tok wykładów dotyczących matematycznego spojrzenia na nieskończoność.

Mgr Robert Paciorek - fizyk i informatyk, pracownik ICM UW, prowadzący wykład dotyczący wstępu do programowania w edycji głównej oraz cały kurs wakacyjny IX bis, którego był także autorem.

Dr hab. Krzysztof Turzynski - fizyk teoretyk, prodziekan Wydziału Fizyki UW, ceninony nauczyciel akademicki i popularyzator nauki, redaktor naczelny kwartalnika Postępy Fizyki, zastępca redaktora naczelnego miesięcznika Deltaczłonek Komitetu Głównego Olimpiady Fizycznej. Zakończył nasz cykl wykładów fascynującym spojrzeniem na nieskończoność od strony fizyki.

 

Ćwiczenia IX edycji prowadzili

Jakub Andruszkiewicz - student IV roku kierunku matematyka na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, współprowadzący grupę 4.

Krystyna Gajczyk - magister matematyki i studentka kierunku informatyka na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, współprowadząca grupę 4.

Bartłomiej Kielak - magister matematyki, doktorant w Polskiej Akademii Nauk, prowadzący międzyszkolne Olimpijskie Koło Matematyczne w Warszawie i uczestniczący w pracach komisji Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów, współprowadzący grupę 3.

Krzysztof Kijan - student IV roku kierunku informatyka na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, Członek Jury Polskiej Olimpiady Informatycznej, współprowadzący grupę 3.

Michał Korch - nasz wykładowca (patrz wyżej), prowadzący grupę 5.

Łukasz Maciejewski - magister i nauczyciel matematyki, współautor komiksów matematycznych, prowadzący grupę 7 (matematyczną). 

Piotr Morawiecki - kończący w czasie naszych zajęć studia magisterskie na Wydziale Fizyki UW, nauczyciel w Zespole Szkół Społecznych STO im. Pawła Jasienicy i polularyzotor nauki przy wielu różnych okazjach. Prowadzący grupy 1 i 2 oraz współprowadzący edycję IX bis / 2.

Robert Paciorek - nasz wykładowca (patzr wyżej), prowadzący grupę 6 oraz kursy wakacyjne IX bis / 1 i IX bis / 2.

 

W ćwiczeniach IX edycji pomagali także

Iga Olszewska - studentka studiów II stopnia kierunku inżynieria obliczeniowa w ICM UW,

Michalina Skibicka - studentka studiów II stopnia kierunku inżynieria obliczeniowa w ICM UW,

Andrzej Szczepańczykstudent studiów II stopnia kierunku inżynieria obliczeniowa w ICM UW,

Joanna Ziemskastudentka studiów II stopnia kierunku bioinformatyka i biologia systemów na Wydziale MIM UW.

 

 
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawa

 

  

kapitał ludzki

  UE       

ICM