Przejdź do treści

Program X edycji

Matematyczna wieża Babel. 

Logika i teoria języków.

         

1. 

Wyprawa na wyspę rycerzy i łotrów 1.  WYKŁAD ĆWICZENIA
2. Wprowadzenie do księgi jęzków 2. WYKŁAD  
3-4. Automaty, czyli o językach regularnych 3-4. WYKŁAD  ĆWICZENIA
5-6.

Gramatyki, czyli o językach bezkontekstowych 

5-6.

 WYKŁAD  ĆWICZENIA
7. Ograniczone maszyny, czyli o językach kontekstowych 7.  WYKŁAD  ĆWICZENIA
8-9. Co może komputer, czyli o językach rozstrzygalnych 8-9.  WYKŁAD  
10. Aksjonamty, aksjomaty, aksjomaty
10.  WYKŁAD   ĆWICZENIA
11. Zupełnie o nieskończoności 11. WYKŁAD  
12.

Wykład gościnny.

     ĆWICZENIA
13. Czy matematyka jest niesprzeczna? 13.    

 

Laboratorium

1. Wprowadzenie 1.   LAB
2. Sumator elementów logicznych 2.  LAB
3. Napisy i wyrażenia regularne 3.  LAB
4. Automaty 4.  LAB

Uwaga 1: liczba zajęć przeznaczona na każdy temat laboratorium jest zależna od grupy.

 

Uwaga 2: prace domowe, które Wam zadajemy, są, przypominamy, nieobowiązkowe, choć bardzo zachęcamy do zmierzenia się z nimi. Można w ten sposób przede wszystkim sporo się nauczyć, a także zdobyć punkty dla swojej szkoły.

Prace zadane na zajęciach w pracowni komputerowej należy przesyłać mailem na adres 

licealisci.pracownia@icm.edu.pl

wpisując w temacie nr grupy i pracy domowej i ewentualne inne uwagi, np. GRUPA 5, P.DOM. 1, pytanie.

Na nadsyłanie prac macie tydzień, do rozpoczęcia kolejnych zajęć (godz.15.29 dla grup 6-7, godz.17.14 dla grup 1-5).

Prace zadane na ćwiczeniach "przy tablicy" należy oddać na kartkach, na najbliższych ćwiczeniach, osobie, która zadała pracę. Jeśli osoby tej nie ma, należy pracę oddać przy pierwszej sposobności. 

 
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawa

 

  

kapitał ludzki

  UE       

ICM