Przejdź do treści

Warsztaty

1. Pimpek i Wydmuszka - gra losowa w arkuszu kalkulacyjnym

2. Pimpek i Wydmuszka - gra w wektorowego chińczyka w arkuszu kalkulacyjnym

3. Teraz już poważniej. Szukanie zera (metoda Newtona, bisekcji i gradientu prostego) - a przy okazji o krzywych zadanych równaniem uwikłanym, punktach krytycznych i bifurkacjach.

 
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawa

 

  

kapitał ludzki

  UE       

ICM