Przejdź do treści

Geometria 2009/2010

Ta strona jest archiwalna i nie dotyczy aktualnie prowadzonych zajęć

W geometrii wszystko zdaje się być takie proste i schematyczne. My poszukamy miejsca, w którym przecinają się proste równoległe i przestrzeni, w której suma kątów trójkąta będzie większa od 180o, zaś prosta nie jest najkrótszą drogą między dwoma punktami.

 

Zadania dla ciekawych świata

Zadanie 1

Mężczyzna wychodzi ze swego domu i idzie jeden kilometr dokładnie na południe, następnie skręca i idzie cztery kilometry dokładnie na zachód. Wtedy spotyka niedźwiedzia. Mężczyzna rozpoczyna wyścig ze śmiercią i biegnie jeden kilometr dokładnie na północ, by trafić prosto do swego domu. Jakiego koloru był niedźwiedź?

Zadanie 2

Czy zbiór punktów przestrzeni jednakowo oddalonych od dwóch różnych prostych jest:

  1. zawsze prostą?
  2. zawsze płaszczyzną?
  3. może nie być ani prostą, ani płaszczyzną?

 

Odpowiedzi

 
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawa

 

  

kapitał ludzki

  UE       

ICM