Przejdź do treści

Kryptografia 2009/2010

Ta strona jest archiwalna i nie dotyczy aktualnie prowadzonych zajęć

Zapoznamy się z podstawowymi metodami szyfrowania i deszyfrowania wiadomości. Zaczniemy od prostych szyfrów monoalfabetycznych, w których jednej literze alfabetu jawnego odpowiada dokładnie jeden znak alfabetu tajnego (przykładem jest tu chociażby alfabet Morse’a), aby w końcu dotrzeć do rozwikłania tajemnicy Enigmy.

 

Zadania dla ciekawych świata

Zadanie 1

Jeżeli p jest nieparzystą liczbą pierwszą, to liczba p!

  1. też jest nieparzysta
  2. nie jest kwadratem liczby naturalnej
  3. dzieli się przez liczbę ½(p-1)

UWAGA! Więcej niż jedna odpowiedź może być poprawna.

 

Zadanie 2

Wiadomość zaszyfrowano w następujący sposób: wszystkie litery wiadomości zakodowano wg szyfru I, następnie co drugą literę (poczynając od pierwszej) wg szyfru II. Odczytaj wiadomość: MKANJWHT SMFLJKXMDBUE.

Szyfr I

tekst jawny

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

r

s

t

u

w

x

y

z

szyfrogram

w

x

y

z

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

r

s

t

u

 

Szyfr II

tekst jawny

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

r

s

t

u

w

x

y

z

szyfrogram

z

y

x

w

u

t

s

r

p

o

n

m

l

k

j

i

h

g

f

e

d

c

b

a

 odpowiedzi

 
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawa

 

  

kapitał ludzki

  UE       

ICM