Przejdź do treści

Ranking

Czołówka Rankingu Uczestników IV edycji Matematyki dla Ciekawych Świata

 

Ranking Szkół IV Edycji Matematyki dla Ciekawych Świata

 

 1. XXVIII LO im. Jana Kochanowskiego
 2. XLI LO im. Joachima Lelewela
 3. L LO im. Ruy Barbosy
 4. VIII LO im. króla Władysława IV
 5. XVIII LO im. Jana Zamoyskiego
 6. XIV LO im. Stanisława Staszica
 7. XXXV LO im. Bolesława Prusa
 8. LXXXIII LO im. Emiliana Konopczyńskiego
 9. IV LO im. Adama Mickiewicza
 10. Technikum Fototechniczne
 11. XXIV LO im. Cypriana Kamila Norwida
 12. XCIV LO im. gen. Maczka
 13. XV LO im. Narcyzy Żmichowskiej
 14. I LO im. Cypriana Kamila Norwida, Wyszków
 15. XXII LO im. Jose Marti
 16. VI LO im. Tadeusza Reytana
 17. LXXV LO im. króla Jana III Sobieskiego
 18. XI LO im. Mikołaja Reja
 19. 2 SLO im. Pawła Jasienicy
 20. XXIII LO im. Mikołaja Kopernika
 21. LO im. Tadeusza Kościuszki, Pruszków
 22. Prywatne LO Sióstr Nazaretanek
 23. Prywatne LO Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego
 24. XXXVII LO im. Jarosława Dąbrowskiego
 25. Meridian International School
 26. Technikum Lotnicze im. Bohaterów Narwiku
 27. II LO im. króla Stefana Batorego
 28. XIII LO im. płk. Lisa-Kuli
 29. LO im. I Dywizji Kościuszkowskiej, Piaseczno
 30. X Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi

 

Wszystkim uczestnikom z wyżej wymienionych szkół serdecznie gratulujemy - również, jeśli ich szkoła nie znalazła się w ścisłej czołówce. Wielu z Was samotnie pracowało na pozycję swojej szkoły, lub musiało sie mierzyć ze straszymi kolegami / koleżankami - jak najbardziej to doceniamy.

  

Uwagi:

Punkty uczestników to punkty zdobyte za zadania domowe plus liczba obecności na zajęciach.

Ranking szkół bierze pod uwagę wszystkich uczestników z danej szkoły, ale największy wkład w punkty dla szkoły mają ci, którzy mają "dużo" własnych punktów (tzn. przynajmniej tyle, ile można dostać za nienaganną obecność).

Dokładniej rzecz biorąc, punkty dla szkoły są wypadkową (sumą): średniej wszystkich uczestników z danej szkoły, sumy wysoko punktowanych uczestników z danej szkoły, średniej wysoko punktowanych uczestników z danej szkoły.

IV edycja projektu realizowana w partnerstwie z Miastem St. Warszawa i współfinasowana ze środków Unii Europejskiej - EFS, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.    
 
kapitał ludzki ICM  UE  kapitał ludzki UE
 
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawa

 

  

kapitał ludzki

  UE       

ICM