Przejdź do treści

Czwarta edycja - zakończenie

Od uczestnika poprzednich edycji

Piszę, aby podziękować za ten wspaniały kurs, dzięki któremu już w liceum zaznajomiłem się z tematyką i zagadnieniami analizy matematycznej. Mimo iż nie było to wówczas dla mnie takie proste i oczywiste i nie wszystko rozumiałem, wprowadziło mnie to już w bardziej matematyczny świat. Dzięki temu było mi znacznie łatwiej na studiach, niż tym, co stykali się z tym dopiero pierwszy raz. (...) Jeszcze raz dziękuję i gorąco pozdrawiam całą załogę Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego :)  Maciej Wojda (student PW i SGGW)

 

 

Nowość!!! Cztery pierwsze odcinki filmu "Pogodna matematyka" oraz seria zadań i symulacji do filmu.

Film stawia sobie za zadanie pokazanie, jak modele i narzędzia matematyczne są obecne w naszym codziennym życiu. Jako - z pozoru prosty - przykład wybraliśmy prognozowanie pogody. Patrz zakładka "Filmy". Interaktywne zadania i symulacje uzupełniają treść filmu. Zapraszamy uczniów i nauczycieli do korzystania z nich, na lekcji czy w domu, a także przesyłania nam swoich uwag. Będziemy jeszcze dodawać kolejne zadania. Odcinki 5-8 są na ukończeniu - zainteresowanych drugą częścią materiału prosimy o kontakt z nami. Planujemy też przygotowanie komentarza uzupełniającego dla nauczycieli.

 

 

Matematyka dla ciekawych świata - zakonczyliśmy czwartą edycję projektu.

Plakat

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, prowadzącym zajęcia i wszystkim, którzy włozyli w nie swój czas i zapał oraz wspomogli nas: swoją wiedzą, umiejętnościami, pracą techniczną, programistyczną, administracyjną. Całość była ciekawą przygodą. 

Wydaliśmy w tej edycji 66 certyfikatów ukończenia kursu - to trzykrotnie więcej niż w latach ubiegłych - w tym 11 z wyróżnieniem. Najwięcej punktów zdobyli:

  • Paweł Wicherek z XXVIII LO im. Jana Kochanowskiego,
  • Piotr Krzeszewski z L LO im. Ruy Barbosy,
  • Marcin Bala i Jan Palimąka z XLI LO im. Joachima Lelewela.
 

Wyróżniliśmy także 7 spośród około 30-tu szkół, z których pochodzili uczestnicy, za najlepsze wyniki w rywalizacji zespołowej. Są to:

  • XXVIII LO im. Jana Kochanowskiego (I miejsce)
  • XLI LO im. Joachima Lelewela (II miejsce)
  • L LO im. Ruy Barbosy (III miejsce)
  • VIII LO im. króla Władysława IV
  • XVIII LO im. Jana Zamoyskiego
  • XIV LO im. Stanisława Staszica
  • XXXV LO im. Bolesława Prusa

 

W przerwach między zajęciami realizowaliśmy dla Was serię krótkich filmów, składających się na wyjaśnienie modelowania matematycznyego pogody. Ukończyliśmy na razie 4 odcinki, realizujemy 4 kolejne. Patrz zakładka "Filmy" na górze. Zachęcamy do obejrzenia i przesłania komentarzy (także tych krytycznych, byleby świadczących o stojącej za nimi myśli autora). Stworzyliśmy dla Was także serię zadań i symulacji rozszerzających treści filmu. Ciąg dalszy nastapi...

 
Zdjęcia z  zakończenia zajęć na naszej stronie facebookowej - zapraszamy! A wkrótce również tutaj.
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

IV edycja projektu realizowana w partnerstwie z Miastem St. Warszawa i współfinasowana ze środków Unii Europejskiej - EFS, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.    
 
kapitał ludzki ICM  UE  kapitał ludzki UE
 
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawa

 

  

kapitał ludzki

  UE       

ICM