Przejdź do treści

2010/2011

Posted in

Program drugiej edycji projektu Matematyka dla ciekawych świata



 


Ciastka odegrały już niemałą rolę w historii matematyki, szczególnie polskiej. Czy umiesz rozwiązać nasze zadanie programowe? Nie? Przyjdź!

W edycji 2010/2011 poruszyliśmy bardzo podstawowe, a nieobecne w szkole zagadnienia:

oraz, w drugim semestrze,

 


 

W ostatniej części zajęć (w sumie 4 spotkania) wyjaśnimy, na poziomie ucznia szkoły średniej, idee matematyczne kryjące się za metodami przetwarzania obrazów pochodzących z danych medycznych. Opowiemy o aktualnie trwających pracach, w których uczestniczy ICM UW i Warszawski Uniwersytet Medyczny. Pokażemy, że za nowoczesnymi metodami kryje się przede wszystkim umiejętne zastosowanie pojęć z rachunku różniczkowego. Będzie też trochę zabawy (tak!) w laboratorium komputerowym.

Mamy nadzieję, iż we współpracy z uniwersytecką TV Platon powstanie na podstawie tego cyklu multimedialny materiał dydaktyczny. Przez swój udział w zajęciach możesz się przyczynić do tego, by był on taki, jaki być powinien. Zapraszamy!

 
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawa

 

  

kapitał ludzki

  UE       

ICM