Przejdź do treści

Prowadzący 2012/2013

W IV edycji wśród zapraszanych przez nas wykładowców znaleźli się:

Prof. Mirosław Lachowicz - dyrektor Instytutu Matematyki Stososwanej i Mechaniki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, członek Rady Naukowej ICM, specjalista w dziedzinie modelowania i metod matematycznych w biologii. Świetny wykładowca, nagrodzony przez Rektora UW za działalność dydaktyczno–wychowawczą oraz wielokrotnie za osiagnięcia w dziedzinie badań naukowych.

mgr inż. Grzegorz Majda - konstruktor, obecnie starszy inżynier firmy Structural Design Services sp. z o.o., członek CEng MIStructE, odpowiedzialny za konstrukcje wielu warszawskich budynków. 

Prof. Szymon Malinowski - profesor Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Fizyki Atmosfery, członek korespondent Towarzystwa Naukowego Warszawskiegozastępca przewodniczącego Komitetu Geofizyki PAN, członek Rady Programowej w Podyplomowym Międzywydziałowym Studium Nauczania Przyrody UW. Wystąpił w naszym materiale multimedialnym jako specjalista w dziedzinie metod prognozowania pogody i nasz cierpliwy konsultant i nauczyciel w tej dziedzinie, dziękujemy!

Dr Daniel Rabczenko - matematyk, pracownik Państwowego Zakładu Higieny, prowadzi badania statystyczne w naukach biologicznych i medycznych.

Prof. Przemysław Wojtaszczyk - długoletni pracownik Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, a obecnie ICM UW. Znakomity specjalista w dziedzinie teorii falek, ale także w wielu innych dziedzinach analizy matematycznej i numerycznej, ceniony wykładowca.

W projekt zaangażowani są również pracownicy ICM, doktoranci i studenci kilku wydziałów Uniwersytetu. W IV edycji uczestniczyli:

 • Łukasz Czerwiński - student V roku informatyki na  Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Odpowiedzialny za przygotowanie dla Was materialów do projektów programistycznych w Pythonie.
 • Dr Maria Gokieli - pracownik ICM, kierownik części merytorycznej projektu.
 • Joanna Górecka - studentka IV roku Międzywydziałowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych, kierunków: matematyka i psychologia. Chętna do zrozumienia zarówno Waszych problemów matematycznych, jak i innych...
 • Łukasz Grochala - student V roku matematyki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Główny asystent całego przedsięwzięcia w czasie jego powstawania, w dużej mierze odpowiedzialny za jego kształt. W szczególności odpowiedzialny za ciacho matematyczne.
 • Dr Michał Łopuszyński - pracownik ICM, fizyk, absolwent Politechniki Warszawskiej, współodpowiedzialny za pokazanie Wam modeli matematycznych w Scilabie, którego jest wielkim fanem. 
 • Łukasz Mazurek - student V roku Międzywydziałowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych, kierunków: informatyka i fizyka. Uczy w IVej edycji matematyki i programowania. W waszym wieku - laureat międzynarodowych olimpiad z matematyki i z fizyki, teraz przygotowuje także kandydatów do Olimpiady Informatycznej.
 • Mgr Barbara Pilat - absolwentka kierunku matematyka na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, doktorantka UW i już nauczyciel liceum. Prowadzi zajęcia z matematyki.
 • Mateusz Rapicki - student III roku matematyki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Prowadzący w IVej edycji zajęcia z matematyki.
 • Filip Skalski - student IV roku informatyki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, prowadzący w tej edycji zajęcia ze swojego ulubionego języka programowania, jakim jest python.
 • Mateusz Skomra - student III roku Jednoczesnych Studiów Matematyczno-Ekonomicznych, prowadził ćwiczenia z matematyki.
 • Dr Michał Szostakiewicz - pracownik Laboratorium Analizy Wizualnej ICM, absolwent matematyki na UW. W tej edycji - Wasz wykładowca.
 • Dr Anna Trykozko - pracownik ICM, specjalista ds obliczeń numerycznych, wspomogająca nas we wszystkim, w tej edycji przybliżała Wam Scilaba.

Oprócz prowadzenia zajęć jest jeszcze wiele działań. W tych bezpośrednio merytorycznych uczestniczą:

 • Mgr Miron Kursa - pracownik ICM, absolwent Międzywydziałowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych, współautor filmowych materiałów edukacyjnych.
 • Mgr Paweł Magryta - absolwent Wydziału Fizyki i student V roku informatyki na UW, przygotowuje dla Was interaktywne materiały edukacyjne.
 • Krzysztof Więckowski - student III roku informatyki, webmaster i odpowiedzialny za stworzenie portalu edukacyjnego.

 

 
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawa

 

  

kapitał ludzki

  UE       

ICM