formularz zgłoszeniowy

Dane uczestnika
Imię *
Nazwisko *
E-mail *
Data urodzenia *
dzień - miesiąc - rok
- -
Miejsce urodzenia *
Płeć *
Szkoła
Nazwa *
Adres *
ulica, numer, kod, miasto
Dzielnica *
Powiat *
Województwo *
Nauczyciel matematyki *
imię i nazwisko
Rodzaj placówki *
Klasa *
Profil klasy
np. ogólna, matematyczna, biologiczna
Programowanie
Czy umiesz napisać prosty program w języku Logo lub innym?
Czy zetknąłeś się z innymi (niż Logo) językami lub narzędziami programowania?
Czy interesuje Cię programowanie (tzn.: umiesz i lubisz to robić lub też chcialbyś/ chciałabyś umieć)?

Czy chcesz uczestniczyć w zajęciach w pracowni komputerowej?
Uwaga: umiejętność programowania nie jest konieczna do uczestnictwa w pracowni. Grupa początkujących zostanie utworzona, jeśli zgłosi się odpowiednia liczba chętnych.
Skąd o nas wiesz?
Zainteresowania
opisz swoje zainteresowania